NOKTA TERAPİ EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ - Gebze Kocaeli

Nokta Terapi Danışma Merkezi - Okuma, Yazma, Öğrenme Güçlüğü

Nokta Terapi Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü olarak bilinen herhangi bir biyolojik ve genetik faktöre bağlı olmayan okuma-yazma ve rakamları öğrenmede yaşanılan eksikliktir.
Genellikle zeka geriliği ile karıştırılır. Fakat, sorun sadece tek bir alanda gelişim güçlüğüdür.
Öğrenme bozukluğu herhangi bir biyolojik ve genetik faktöre dayanmaksızın görülebilen, okuma, yazma ve rakamları algılama becerilerindeki eksikliktir.
Genellikle Zeka geriliği ile karıştırılır. Ancak aralarında göz ardı edilemeyecek farklar vardır.

Şöyle ki;
Zeka geriliğinde tüm alanlarda yetersizlik görülürken, öğrenme güçlüğünde belirli alanlarda vardır.
Zeka Geriliğinin tedavisi mümkün değildir, öğrenme güçlüğünde bu sorun, uzman desteğiyle giderilebilir.
-Okuma Bozukluğu
-Yazma Bozukluğu
-Aritmetik Beceri Bozukluğu
DİSLEKSİ
-Harfleri yanlış okuma ve birbirine karıştırma
-Okurken harf atlama
-Bazı kelimeleri atlama ya da eksik okuma
-Kelime içinde harflerin yerlerini değiştirme
-Okurken sık sık yerini kaybetme
ÇİRKİN VE YANLIŞ YAZMA
Çocuk, yaşıtlarına nazaran eksik ve çirkin olarak yazıyorsa, öğrenme bozukluğu altında yer alan, yazma bozukluğu akla gelmelidir.
Yazma bozukluğu ve Okuma Bozukluğu birlikte görülür.
-b-d, m-n, c-ç, s-ş harflerini karıştırma ve birbirlerinin yerine okuma.
-Noktalı ve noktasız harfleri karıştırma (o-ö, u-ü, ı-i)
-Heceleme hataları
-Noktalama işaretleri kullanmama
-Sayfa düzeni oluşturamama
-Bakarak yazma yeteneğinin kötü olması
ARİTMETİK BOZUKLUĞU
Sayı saymada öğrenmede güçlük
Dört işlem anlama, kavrama ve çözmede güçlük
Geometrik şekil ve sembolleri anlamada güçlük
Problem çözmede güçlük
TEDAVİSİ
Çocuğun zorlandığı, yukarıda adı geçen alanlarda, çocuğa eğitsel destek verilmelidir.
Bu konuda eğitsel destek, uzman kişilerce, özel eğitim programları ve yöntemleriyle verilir.
Eğitsel Tedaviye, sabırla devam etmeli ve hemen sonuç alma beklenmemelidir.

Bize
Yazın
Whatsapp