NOKTA TERAPİ EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ - Gebze Kocaeli

Nokta Terapi Danışma Merkezi - Konuşma Bozukluğu

Nokta Terapi Dil Konuşma Bozukluğu

İletişim, özellikle sözel iletişim, insanlara özgü bir beceridir.İletişimin aksaması, insan yaşamını zihinsel, sosyal ve kişisel açılardan etkileyebilir, yaşam kalitesinde olumsuzluklar yaratabilir.
Konuşma bozukluklarının alanı; kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları (artikülasyon bozuklukları) gibi dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren bozuklukları kapsar.
Bazı dil ve konuşma bozuklukları gelişimsel nedenlere bağlıyken, bazıları da zihinsel engel,otizm,işitme engeli,Serebral Palsi, inme gibi nörojenik bozukluklardan kaynaklandığı görülmüştür.
Gelişimsel özelliklere paralel ilerlemeyen gecikmelerde mutlaka tarama testi yapılmalıdır. Beyin ve algı gelişiminin büyük oranı dil ile aktive olur. Dil gelişim bozuklukları , öğrenme ve konuşma bozukluklarını da beraberinde getirdiğinden, bireyindır sosyal ve akademik alandaki başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden tedavi edilmesi ciddi önem taşımakta.

Bize
Yazın
Whatsapp