NOKTA TERAPİ EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ - Gebze Kocaeli

Nokta Terapi Danışma Merkezi - Zeka, Gelişim Testleri

Nokta Terapi Zeka ve Gelişim Testleri

Wais Zeka Testi

16-99 yaş arası yetişkinlere yapılan bilişsel yetenekleri ölçen testlerdir.

WİSC-4 Zeka Testi

Bireysel olarak uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır.Bu ölçek Wisc-R'ın yenilenmiş biçimidir. Zekâ kavramını faktörler bazında ele alan ve zekâyı 15 farklı alanda ölçen bir testtir.10 temel, 5 yedek alt testi mevcuttur. Ayrıca zekâ sonucunu 4 ayrı faktörle ortaya koyar. Bu faktörler sözel kavrama,algısal akıl yürütme,çalışma belleği ve İşlemleme hızı becerileridir.

CAS Testi – Bilişsel Değerlendirme Sistemi

CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

WİSC-R Testi – Zeka Testi

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan Wisc-r Zeka Testi; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin temin edici olması bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. Nokta Psikoloji’de WISC – R zeka testi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TPD onaylı uygulama yeterlilik sertifikası olan kişiler tarafından uygulanmaktadır.

STANFORD BİNET – Zeka Testi

Stanford Binet Zeka testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla 2-16 yaş grubuna uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Bunlar; Sözel yargılama, Soyut/görsel yargılama, Niceliksel yargılama Kısa süreli bellek Stanford-Binet testinin ölçümlendiği alanlardır.

DENVER – Gelişim Tarama Testi

Psikoloji ve psikiyatrideki rahatsızlıkların büyük bir kısmının çocukluk döneminde ki sorunlardan kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Özellikle 0-6 yaş dilimi kritik yaş olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver II Gelişimsel Tarama Testi dir. Uzmanlar bir çok araştırmada bu testi kullanmaktalar. Nörolojide, psikiyatride ve psikolojide bu test çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Okul Olgunluğu Testi

4+4+4 eğitim sistemine geçiş beraberinde çocuklarda gelişim evrelerinde ki farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Okul Olgunluğu Testi yapılarak bu farklıkların keşfedilip, okulda başarısız olma durumunu ortadan kaldırmak mümkündür.

Kurumumuzda Uygulanan Diğer Testler

• Benton Görsel Bellek Testi
• Porteus Labirentleri Testi
• Cattel Zeka Testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
• Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
• Rorschach Testi Projektif Testi
• Conner’s Anne Baba Derecelendirme Ölçeği
• Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
• Beck Depresyon Ölçeği
• Beck Umutsuzluk Ölçeği
• Sosyal Destek Ölçeği
• Sınav Kaygısı Ölçeği
• Stres Düzeyi Ölçeği
• Sosyal Uyum Ölçeği
• CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi)

Bize
Yazın
Whatsapp